شرکت اکسیر سم هورسان بعنوان نماینده شرکت ملی شیمی کشاورز در استان خراسان آماده توزیع محصولات این شرکت می باشد.